ایران
شبکه بهداشت و درمان شهرستان املش
تغذیه د رفشار خون
بسیج ملی تغذیه سالم
سرطان

اخبار اختصاصی

پیام تبریک مدیریت شبکه بهداشت املش در شروع سال 1402

پیام تبریک مدیریت شبکه بهداشت املش در شروع سال 1402

1402/01/02
تقدیر از مدیر برتر و بسیجی نمونه

تقدیر از مدیر برتر و بسیجی نمونه

1401/12/13
جلسه توجیهی کارخانجات شهرستان املش به گرفتن پروانه بهداشتی

جلسه توجیهی کارخانجات شهرستان املش به گرفتن پروانه بهداشتی

1401/11/27
تجلیل از آقای یوسف تایب بهورز نمونه کشوری

تجلیل از آقای یوسف تایب بهورز نمونه کشوری

1401/11/26
اهدای بسته های حمایتی برای ۱۳ نفر از مادران دارای ۳فرزند که فرزند سومشان متولد در سال ۱۴۰۱

اهدای بسته های حمایتی برای ۱۳ نفر از مادران دارای ۳فرزند که فرزند سومشان متولد در سال ۱۴۰۱

1401/11/23
کارگاه شناخت و درمان افسردگی و پیشگیری از خودکشی ویژه کارکنان

کارگاه شناخت و درمان افسردگی و پیشگیری از خودکشی ویژه کارکنان

1401/11/19
ایستگاه سلامت دهه فجر و هفته ی سرطان

ایستگاه سلامت دهه فجر و هفته ی سرطان

1401/11/19
برگزاری مسابقه طناب کشی

برگزاری مسابقه طناب کشی

1401/11/12
ایستگاه سلامت در هفته مبارزه با سرطان

ایستگاه سلامت در هفته مبارزه با سرطان

1401/11/08
پیاده روی به مناسبت بسیج تغذیه و هفته ی سرطان

پیاده روی به مناسبت بسیج تغذیه و هفته ی سرطان

1401/11/08
کمیته بسیج ملی تغذیه

کمیته بسیج ملی تغذیه

1401/11/08
برپایی چادر سلامت

برپایی چادر سلامت

1401/11/08
 هفته ملی مبارزه با سرطان

هفته ملی مبارزه با سرطان

1401/11/03
بازدید تیم وزارتی  از برنامه ای عمرانی شبکه بهداشت و درمان املش

بازدید تیم وزارتی از برنامه ای عمرانی شبکه بهداشت و درمان املش

1401/10/25
برپایی ایستگاه سلامت در شهادت فاطمه الزهرا (س)

برپایی ایستگاه سلامت در شهادت فاطمه الزهرا (س)

1401/10/10
پیشگیری از خودکشی

پیشگیری از خودکشی

1401/09/26
مجمع سلامت در آذر 1401

مجمع سلامت در آذر 1401

1401/09/25
تبریک روز پرستار در بیمارستان نیکوکار

تبریک روز پرستار در بیمارستان نیکوکار

1401/09/13
آرشیو