ایران
شبکه بهداشت و درمان شهرستان املش
تغذیه د رفشار خون
ولادت حضرت زینب

اخبار اختصاصی

آموزش دیابت

آموزش دیابت

1401/09/03
تغذیه در آنفلوانزا

تغذیه در آنفلوانزا

1401/08/30
ورزش صبحگاهی در روز دیابت

ورزش صبحگاهی در روز دیابت

1401/08/24
زنگ اطلاع رسانی دیابت

زنگ اطلاع رسانی دیابت

1401/08/24
پلمپ واحد مرغ فروشی

پلمپ واحد مرغ فروشی

1401/08/24
روز جهانی دیابت

روز جهانی دیابت

1401/08/24
نقش تغذیه در در دیابت

نقش تغذیه در در دیابت

1401/08/21
هفته ی سلامت روان

هفته ی سلامت روان

1401/07/27
اعلام نیاز مامای پزشک خانواده

اعلام نیاز مامای پزشک خانواده

1401/07/25
جلسه سلامت  زنان

جلسه سلامت زنان

1401/07/24
روز جهانی غذا

روز جهانی غذا

1401/07/21
کمیته هفته بهداشت روان

کمیته هفته بهداشت روان

1401/07/14
تودیع و معارفه

تودیع و معارفه

1401/06/20
درون بخشی خودکشی

درون بخشی خودکشی

1401/06/20
کمیته خودکشی

کمیته خودکشی

1401/06/17
هفته ی مبارزه با اعتیاد

هفته ی مبارزه با اعتیاد

1401/04/05
کارگاه آموزشی CPR

کارگاه آموزشی CPR

1401/03/30
کارگاه آموزشی اقدامات مداخله کننگان در صحنه خودکشی ویژه پلیس

کارگاه آموزشی اقدامات مداخله کننگان در صحنه خودکشی ویژه پلیس

1401/03/25
آرشیو