چارت مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت تابعه مرکز بهداشت املش
مرکز خدمات جامع سلامت
خانه بهداشت 
 
مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان املش : 

* شبکه بهداشت و درمان شهرستان املش: املش- خیابان منتظری روبروی مدرسه شهید پاکیده تلفن 42725410-42726031-42722226
* مرکزخدمات سلامت جامع شهری روستایی شماره یک املش شهید سید محمود فرمانبر: املش- خیابان منتظری روبروی مدرسه شهید پاکیده تلفن 42722225
* مرکز خدمات سلامت جامع روستایی شماره دو املش: املش- بالا بازار جنب مسجد باب الحوائج تلفن 42722380
* مرکز خدمات سلامت جامع شهری روستایی رانکوه: املش- رانکوه پایین تر از شهرداری تلفن 42762320
* مرکز خدمات سلامت جامع روستایی حاجی آباد: املش- جاده کمربندی نرسیده به پل نرکه تلفن 42730019
*مرکز خدمات سلامت جامع روستایی هلوسرا: املش- بطرف رحیم آباد سه راه گرمابسرا تلفن 42753708
* مرکزخدمات سلامت جامعروستایی ملکوت: املش بخش رانکوه- منطقه ییلاق-ملکوت تلفن 58267330
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400