معصومه خجسته

رییس امور مالی شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

 

 حسن آزموده

حسابدار و مسئول بررسی اسناد
 

  صفر پورتقی

مسئول پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا
 

 علی هدایتی

مسئول انجام کارهای تعهدی و درآمد

 

مهدی قیاسی

کارپرداز 

 

شرح وظایف امور مالی

۱- پیگیری درآمدهای ارسالی و وصولی از سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد.

۲- نظارت و کنترل درآمدهای نقدی و غیرنقدی واحدهای تابعه.

۳- تهیه مواد و لوازم و اقلام مصرفی و غیرمصرفی واحدهای تابعه بر اساس اعتبارات و منابع موجود.

۴- ایجاد اسناد هزینه ای مطابق با خریدهای انجام شده بر اساس اعتبارات و منابع موجود.

۵- حسابرسی اسناد هزینه.

۶- پرداخت حقوق و مزایای پرسنل.

۷- پیگیری جهت جذب منابع (اعتبارات) از دانشگاه.

۸- ایجاد دفاتر کل، روزنامه و . و ثبت اسناد هزینه های پرداخت شده.

۹- نظارت بر اموال و دارائیهای موجود.

۱۰- بایگانی اسناد هزینه مالی و پرونده های مالی پرسنل.


 
 
 
 
    
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400