حسین پاکزاد
رئیس امور عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان

 شرح وظایف امور عمومی:

1-دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

2-تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات

3-انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم سازی محل کار و تأمین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات

4-تأمین وسایل ارتباطی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات

5-تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان

6-برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

7-برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری

8-سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار ، تعیین حدود اختیارات و تفویض اختیار در بین ادارات تابعه

9-برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی ، انبارداری ، تعمیرات و نگهداری خودروها

10-رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن

11-انجام بررسیهای لازم برای شناخت بازار و آگاهی از نوسانات قیمتها

12-رسیدگی و صدور دستور لازم به نامه‌ها و گزارشهای رسیده

13-پیش بینی اعتبارات لازم و تنظیم بودجه سالانه

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400